Oddział Leczenia Otyłości

Odchudzanie

Absolwentka studiów na kierunku Technologia  Żywności i Żywienie Człowieka, o specjalizacji Żywienie  Człowieka oraz podyplomowych studiów w OSW-  Dietetyka. Jest także Członkiem Polskiego  Towarzystwa Dietetyki oraz Polskiego Stowarzyszenia Osób z  Celiakią i na Diecie Bezglutenowej. Stale poszerza swoją wiedzę  uczestnicząc w Konferencjach i szkoleniach dotyczących żywienia  człowieka oraz problematyki otyłości i innych chorób  dietozależnych. Zajmuje się odchudzaniem oraz dietetoterapią  osób cierpiących na choroby metaboliczne. Indywidualnie  dopasowuje formę spotkania z pacjentem i rodzaj diety do  potrzeb zdrowotnych i stylu życia każdego, co gwarantuje  skuteczność terapii. 

Od kilku lat współpracuje z Oddziałem Leczenia Otyłości w Miejskim Szpitalu  Zespolonym w Olsztynie, gdzie prowadzi szkolenia z zakresu  racjonalnego odżywiania oraz indywidualne rozmowy z  pacjentami oddziału.